MYSTAH PERRY - Mystah Perry - Chargè Lyrikal

Merci ! Partagez avec vos amis !

Vous avez aimé cette vidéo, merci de votre vote !

Ajoutées by mystahperry
1,855 Vues
dernier clip de Mystah Perry réalisé par Moïse Escamez

instrumental by Drayk 973

paroles :
Hey yo! yo di man cé le best nigga! cé pa mwen ki décidéy'
Style mwen cé du jamais vu con Nikki Minaj épi vré chivéy'
Pa la peine imité swagg mwen,pass' lé bête géntik
bientôt à chack apparition,man dôt' ké bisoin en générik
l'hè mwen en studio lé pompiers pé pas kiffé
Pass' con cannaval Mada si mic la man ka craché difé
Ni sa ki lé testé mwen! é ki pa ka comprenn' an fô!
Ay' di yo man pas dans le game,man pa ni l'âge pou joué ankô
Police lé frinnin mwen,mê cé son sèlement man ka venn'
Ritounnin lé mots con lé jolie demoiselle assi en kabann'
Man cé en cascadè man ka fè sauts assi lé sons
Di lé jèn' ka couté mwen,faut pa yo fè sa à la maison
Man cé en tueur lyrikal extraordinè,wè sanguinè
Style mwen vini rare con kartié Madinina sans dealès
Ni anlo ka imité,mê yo péké jin similès
Pass' Bondié ka créé en génie con mwen tout' lé millénès
Pa ni ayen bah mwen Mada à part l'ennui total
En milieu a man cé en rétchin adan en bocal
Normal k'ent' lé pussy é mwen sa pa jin collé
l'esprits yo ka maché tah mwen ka volé
Tala cé glock chargè lyrikal! balle en tête garantie
Glock chargè lyrikal balle en tête garantie
Glock chargè mizik plein! balles en tête garantie
Chagéy' pétéy'
chagéy pétéy!
Hey yo di man cé en malade! Yo di man ka clashé fanms
Mandé fanms yo cé mwen ka fè pumpum yo craché flanm
Man pas lé "geeks" pou ki la chatte cé en phobie!
Man toujou ni "la main au paniers" ! : Kobe!
Flow mwen lancinant,solide con fè adan ciment
Lé punchlines en ka tombé rèd' con en licenciement
Lyrics en patché,pa tchè,pou malminninw' con catchè
Sons mwen ka pri con crabes en ratchès
Man cé en phénomène,en drogue pou la descendance
Couté mwen trop',ka créé la Perry dépendance
Mê man péké menti baw',diw an roulé in ki Benz
Toujou sincès dèyè mic la crié mwen "Perry James"
Certains péké lé admett' ke yo influencés
Mê kissa yo fè à part imité sa man coummencé
Déclaré yo ni punchlines é ke yo ni swagg
Man lancé sa tou sa yo fè cé surfé si la vague!
Mê yo tro couchal et mwen man tro offishal
Di yo pa mandé feats! man pa ka fè dans le social
Pa ka fè auto-proclamation con certains mc's
Pass' l'hè ou number one ou king! Cé moun' ka vini diw' li
Catégories
Rap Français, Trap
Mots-clés
mystah perry 972 hip hop crunk dirty trapp swagg

Ajouter un commentaire

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette vidéo.